Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. (ALES puan türü belirlemede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirtilen Yürütme Kurulu kararı esas alınacaktır.)

– Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.

– Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için; adaylar, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihen kullanabileceklerdir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından; en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6- Bu ilanda belirtilen “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi” kadrolarına ataması yapılacak Araştırma Görevlileri, lisansüstü eğitimlerini “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapacaklardır.

7- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların “Giriş Sınavı” sözlü olarak yapılacaktır.

8- 06.02.2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren, azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile azami sürelerinin dolması sebebiyle kadrolarıyla ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması sebebiyle, araştırma görevlisi kadrolarına başvuramayacaklarına dair Yürütme Kurulu kararı kapsamına girenler, araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapamazlar.

UNVAN ŞARTLARI

1- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, 01.01.1986 sonrası doğumlu olması gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı aranır. Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrencisi olanların tez aşamasına geçmemiş olması gerekir.

2- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in, 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, İlan Kodu, T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin belirtildiği başvuru dilekçesinin imzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2- Özgeçmiş (Fotoğraflı)

3- ALES Sonuç Belgesi fotokopisi (Üzerinde doğrulama kodu bulunan)

4- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) (Üzerinde doğrulama kodu bulunan)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan üzerinde doğrulama kodu bulunan belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir.)

6- İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (e-Devletten alınan üzerinde doğrulama kodu bulunan öğrenci belgesi kabul edilir.)

7- Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair, askerlik durum belgesi

9- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan üzerinde doğrulama kodu bulunan sicil kaydı kabul edilir.)

10- Transkript (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya e-Devletten alınan üzerinde doğrulama kodu bulunan belge kabul edilir.)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışan veya ayrılmış olanlar için.)

12- SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için)

13- Tecrübe şartına ilişkin belgelerin, kamu kuramlarından alınacak hizmet belgesi veya özel kurumlardan alınacak kaşeli, onaylı ve ıslak imzalı belgeler ile SGK hizmet dökümünün birlikte ibraz edilmesi gereklidir.

14- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı

AÇIKLAMALAR

1- İlana başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

2- Onaylı olması istenilen belgelerin, noter veya resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

3- ilan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İlanda belirtilen kadrolara başvurular, başvuru detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr web adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu