Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddeleri, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir).

2. Kimlik fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),

5. Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı),

6. Yüksek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı),

7. Doktora öğrenci belgesi (son 1 (bir) ay içerisinde alınmış onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı; İlan şartlarında doktora öğrencisi olmak şartı var ise),

8. Mezuniyet not ortalamasının belirtildiği lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti ),

9. ALES belgesi,

10. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

11. Yabancı Dil Sonuç Belgesi

12. Tecrübe durumunu gösterir belge, (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşundan onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir),

13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e-Devlet çıktısı).

B) AÇIKLAMA

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR

1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleri geçersizdir.

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır.

6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.

7. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin http://personel.hacibayram.edu.tr sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.

9. Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında değişiklik yapabilir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 27.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 10.01.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.01.2022
Sınav Giriş Tarihi : 17.01.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.01.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://personel.hacibayram.edu.tr

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu