Gizlilik Politikası

Tanım

hepsiakademik.com (Yazının Devamında Hepsi Akademik Olarak Anılacak), adlı web sitesi akademik ve teknolojik bir blog olarak içerik üretmekte ve paylaşmaktadır. Hepsi Akademik, bireylerin mahremiyetine saygı duyar ve ilgili şahıs tarafından bize gönüllü olarak sağlanmadıkça hiçbir kişisel veri toplamaz veya yönetmez. Bu web sitesini kullanarak var olan kullanım koşullarını yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Servisler

Hepsi Akademik web sitesinin bütün kullanım haklarına sahiptir; site üzerinde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapabileceği gibi web sitesini herhangi bir izine veya duyuruya gerek kalmadan kullanımdan kaldırma hakkına sahiptir. Ayrıca kullanıcıların siteye doğrudan sorunsuz erişimini garanti etmemektedir.

Sisteme abonelik ve kullanıcı güvenliği

 1. Hepsi Akademik, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri, Hepsi Akademik internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.
 2. Hepsi Akademik internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Hepsi Akademik İletişim sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Politikası” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. Hepsi Akademik “Gizlilik Politikası” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.
 3. Hepsi Akademik, kullanıcıların kayıt olabileceği bir sistem barındırmaktadır. Kullanıcılar kayıt olup, giriş yaparak daha fazla içeriğe erişme imkanı bulabilirler. Fakat sitenin kurallarına aykırı bir durum söz konusu olduğunda site sahibi kullanıcıları engelleme ve kaldırma yetkisine sahiptir.
 4. Siteye kayıt olunduğu takdirde, kayıt sırasında verilen bilgilerin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. Herhangi bir yanlış bilgi veya farklı bir kişiye ait çalıntı bilgilerin olması durumunda sitemiz ve yetkilileri sorumlu tutulamaz ve ilgili kullanıcı engellenir.
 5. Kayıt olan kullanıcı kendi hesabı, hesap hareketi ve kullanıcı bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcının site üzerinde yapmış olduğu işlemler kendisinin sorumluluğundadır. Aksi bir durum yaşanması durumunda bunu sistem yöneticisine bildirmek zorunludur. Ayrıca kullanıcı istediği zaman hesabını askıya alabilir veya tamamen silebilir.
 6. Hepsi Akademik, hakkınızda kişisel tanımlayıcı niteliği olan hiçbir veriyi, örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresinizi, siz bize gönüllü olarak sağlamadıkça hepsiakademik.com aracılığıyla toplamayacaktır. Ancak kullanıcıların Hepsi Akademik’e kayıt olarak üye sıfatının kazanılması, üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi, sorularınızın yanıtlaması veya taleplerinizin yerine getirilmesi için ziyaretçilerinin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) sormak gerekebilir. Kullanıcılar bu bilgileri çeşitli formlar aracılığıyla gönüllü olarak Hepsi Akademik’e vermeleri gerekmektedir. Hepsi Akademik’in, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Hepsi Akademik tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Hepsi Akademik ve iş birliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Otomatik olarak toplanan bilgiler

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Hepsi Akademik sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Hepsi Akademik gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Hepsi Akademik tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. Hepsi Akademik sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

Veri Gizliliği

 1. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, adı ve soyadı, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Hepsi Akademik, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Hepsi Akademik’in iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır.
 2. Hepsi Akademik, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
  Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  Hepsi Akademik’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda,
  Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu durumlardır.
 3. Hepsi Akademik, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

Çerezler(Cookie)

Hepsi Akademik, kullanıcılar ve kullanıcıların Hepsi Akademik sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır. Ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

Google Adsense

 1. Hepsi Akademik, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu iş birliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Hepsi Akademik, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Hepsi Akademik, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
 2. Hepsi Akademik, site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Hepsi Akademik, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
 3. Hepsi Akademik tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de Hepsi Akademik ve iş birliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.
 4. Hepsi Akademik, Google Adsense programı ortaklığı ile sitede reklam göstermektedir. Bu gösterim için Google kodlamaları site içerisinde bulunmaktadır. Bu durumda Google toplanan bilgiler Google Gizlilik Politikası kapsamında değerlendirilir ve Hepsi Akademik bu hususta sorumluluk almaz.
 5. Kullanıcı bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinin neler olduğunu öğrenmek isterse NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’ne bakabilir. NAI örnek dili istediği zaman değiştirilebilme hakkını kendisinde saklı tutar..
 6. Üçüncü taraf satıcı olarak Google, hepsiakademik.com’da reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google, DART çerezlerini kullanarak kullanıcılara, hepsiakademik.com ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar. Hepsi Akademik, hepsiakademik.com haricindeki sitelere ve bu siteye bağlı olarak açılan linklere ilişkin hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar dilerse, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir.

Son olarak hepsiakademik.com’a kayıt olan kullanıcılar burada yayımlanan haber, gönderi ve makalelerden sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde Hepsi Akademik’te kullanıcıların yazdığı yorum yazı ve diğer paylaşımlardan sorumlu tutulamaz.

Hepsi Akademik, iş bu gizlilik politikasında geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Hepsi Akademik sitesinde Gizlilik Politikası sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Hepsi Akademik’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Yürürlük Tarihi: 25.11.2019

 

 

Başa dön tuşu