Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Not: 2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvurular Doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar 1 (bir) takım fiziki olarak, 3 (üç) takım CD /USB bellek halinde hazırlanacaktır.

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya karekodlu e-Devlet çıktıları,

4. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,

5. Sabıkasızlık belgesi,

6. Özgeçmiş ve yayın listesi,

7. Yayınlar,

8. Bir (1) adet fotoğraf,

9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,

10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu