Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar 20. günün mesai saati bitiminde sona erer. ilan olunur.

GENEL ŞARTLAR:

– Profesör ve doçent kadrosu başvuruları için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakültelere; internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen nitelikteki belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Profesörler Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

– Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” başvuru formuna ekleyerek ibraz edeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması şarttır

– Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

NOTLAR:

1- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

2- Profesör ve doçent kadroları daimi statüdedir.

3- Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

12889/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu