Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan 8 adet Flash Bellek ve başvuru evraklarından oluşan 1 adet dosya (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. .

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan 6 adet Flash Bellek ve başvuru evraklarından oluşan 1 adet dosya (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)

2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/ adresinde duyurular/formlar kısmından yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,

4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya E-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)

8. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet),

9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

10. Kimlik Fotokopisi

11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),

12. Askerlik durum belgesi (E-Devlet),

13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, E-Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

Açıklamalar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

3. ilan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.

6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

7. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tl7adresinde bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.

8. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeleradresinden ulaşılabilir. Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.

9. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 05.03.2021 tarihli, E.16048 sayılı ile 26.07.2021 tarihli, E.51326 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazıları ile bildirilen 03.03.2021 tarihli ve 24.06.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanları dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

11. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

12. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 17.12.2021

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 31.12.2021 (mesai saati bitimi itibariyle)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu