Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu ve adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 4 (Dört) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, Flash Bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar: Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, Flash Bellek) ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kuramlardan alacakları (e-Devletten alınabilir.) onaylı hizmet belgesini dosyaya eklemeleri gerekmektedir

– 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.)

– Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

– Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

– 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan Atanacaklar için)

– Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

– Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).

– Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

– Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-Devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.

Rektörlük (Santral) : 0 326 221 33 17-18

Eğitim Fakültesi : 0 326 245 60 00

ilahiyat Fakültesi : 0 326 245 50 84

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu