Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

1- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği “Azami Öğrenim Sürelerini” doldurmamış olması gerekmektedir.

2- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

3- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

Genel Açıklamalar

1- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

2- Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

3- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

4- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

5- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;

– Özgeçmiş

– ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)

– Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

– Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; – Lisans 2 Yüksek Lisans 3 Doktora

– İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e-Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)

– Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti

– 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

– Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)

– Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)

– Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı (Tecrübe şartı bulunan kadrolar için)

– Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Çıktısı)

* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu (https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.

* Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir.

* Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 17.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 04.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 07.01.2022

Sınav Giriş Tarihi : 11.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.01.2022

Sonuçların Açıklanacağı Adres : http://www.usak.edu.tr

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu