Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta

BAŞVURU ADRESLERİ:

– İlgili birimlere başvuru yapılacak olup, ayrıntılı iletişim bilgileri ile başvuru adresleri söz konusu birimlerin web sitelerinde yer almaktadır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1-Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru%20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2-Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,

3-Tezli yüksek lisans diploma ve transkript belge fotokopileri (istenen ilanlar için)

4-Tezli yüksek lisans öğrenci belgesi ve transkript belge fotokopileri (istenen ilanlar için)

5-Doktora mezuniyet belge fotokopisi (istenen ilanlar için)

6-Doktora öğrenci belgesi ve transkript belge fotokopileri (istenen ilanlar için)

7-ALES belgesi,

8-Yabancı Dil Belgesi *(Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan puan.) (istenen ilanlar için)

9-Özgeçmiş,

10-Başvuru yapılan ilanın, ilan özel şart kısmında belirtilen tecrübe ve çalışmalara dair belgeler. (istenen ilanlar için)

11 -Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin giriş sınavları Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Y apılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre yapılacaktır.

Önemli Not:

1- Her aday bir kadroya başvuru yapabilir. (birden fazla kadroya başvurduğu sonradan tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.)

2- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.

3- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

12966/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu