Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Yalova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (Fakültelere alınacak Araştırma Görevlileri için 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 01.01.2021 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarmm Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokulların, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1- Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/177/Oretim_Eleman_Bavuru_Formu_1.doc adresinden ulaşılabilir.) Başvuru formu imzalı şekilde sisteme yüklenecektir.

2- Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti yada e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

3- Fotoğraf (Sisteme yüklenecektir.)

4-ALES Belgesi.(ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5(beş) yıl geçerlidir.)

5- Lisans Transkripti

6- Özgeçmiş

7-Yabancı Dil belgesi (MYO’lara başvuranlar için zorunlu değil.)

8-Arş.Gör. kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans yada doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.

9-Öğr.Gör. kadrosuna başvuranlar için tezli yüksek lisans bitirme belgesi.

10-Tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış yada çalışanlar için ise hizmet belgesi).

11-Nüfus cüzdanı sureti

Not :

1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2- Başvurular on-line olarak http://ubs.yalova.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinden sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- On-line başvuru haricinde posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

5-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

7- İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

12892/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu