Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 23.05.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

*Doçent kadrosuna başvuracaklar için:
-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları,
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır)
doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe
aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen
başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.

Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu