Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre (öncelikli alan) Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans Diploması (onaylı suret veya e-Devlet çıktısı),

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Lisans Transkripti,

8- ALES Belgesi,

9- 2 Adet fotoğraf,

10- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

11- Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet üzerinden alınabilir),

12- Lisansüstü öğrenimle ilgili öğrenci belgesi

SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ : 03.12.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 17.12.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 22.12.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 29.12.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 31.12.2021

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Başvurular şahsen ya da posta yoluyla kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığma/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

6- İlanımıza http://www.nku.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

7- Ön Değerlendirme ve sonuçlar İlgili Fakülte web sayfasında açıklanacaktır.

8- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu