Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

– Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

– Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi

– Nüfus Cüzdan Sureti/F otokopisi

– Fotoğraf (2 Adet)

– Adli Sicil Belgesi

– Hizmet belgesi

– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

– Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi,

– Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

– Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.

– KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce

– * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak,

– Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

– İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 03.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 17.12.2021

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda belirtilen fakülteye 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların 03/12/2021 – 17/12/2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok No: 3 Başakşehir / İstanbul

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde

www.ibnhaldun.edu.tr yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (www.ihu.edu.tr/files/ ik-basvuru-dilekcesi.docx)

2. YÖK Formatlı Özgeçmiş

3. 2 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

4. Nüfus Cüzdan fotokopisi

5. Lisans Diploması (Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti)

6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti)

8. ALES Belgesi (en az 70 puan almış olmak)*(ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı)

9. ÖSYM yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/KPDS/ ÜDS/YÖKDİL)* veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavı belgesi (en az 70 puan almış olmak)*

10. Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi,

11. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza metnini vermesi gerekmektedir. (KVKK Formu)

12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge,

13. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

11776/2/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu