Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili maddeleri uyarınca; “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Genel Şartlar:

1) Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesihttp://www.sivas.edu.tr’den temin edilebilir.

2- Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler

Açıklamalar:

1) “Araştırma Görevlisi” başvurulan ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji

Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2) Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını

dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.

3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

5) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş

yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm

duyurular tebligat mahiyetindedir.

7) Öncelikli alan için başvuran ve ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavları,

Yönetmelik uyarınca sözlü olarak yapılır.

8) Bu ilanda belirtilen “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri” kadrolarına ataması yapılacak Araştırma Görevlileri,

lisansüstü eğitimlerini “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

9) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin

http://www.sivas.edu.tradresinden ulaşılabilir.

10) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez/SİVAS

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu