Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin iktisadi ve idari Bilimler Fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

(*) The Chartered Association of Business Schools (CABS) tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde CABS kriterlerine göre en az 4 sıralamalı veya TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 2 ve üzerinde en az iki özgün yayın ve i. CABS kriterlerine göre en az 3 sıralamalı veya ii. UBYT Programı dergi listesindeki MEP skoru 1 ve üzerinde en az 6 özgün yayın ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 110 puan elde etmek1.

1 Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır.

The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4* sıralamalı dergide veya MEP skoru 7 ve uzeri dergide yayın 30 puan

The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4 sıralamalı dergide veya MEP skoru 2 ve 7 arası dergide yayın 20 puan

The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 3 sıralamalı dergide veya MEP skoru 1 ve 2 arası dergide yayın 15 puan

The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 2 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0.5 ve 1 arası yayın 7 puan

The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 1 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0 ve 0.5 arası olan dergide yayın 4 puan

Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan

(**) A- ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda aşağıda listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla ve bu yayınlara yapılan atıflarla aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 120 asgari akademik başarı puanına sahip olmak. Bunun en az 50 puanı doçentlik sonrası yayınlanmış uluslararası yayınlarla edinilmiş olmalıdır.

SSCI, SCI/SCI genişletilmiş, ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan

Seçkin uluslararası yayınevinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla iki kitap puanlamaya dahil edilebilir.

Atıflar: Yayınlarına Web of Science veya SCOPUS endeksinde yapılan atıflar:

i.40-80 arası atıf: 10 puan

ii.80 üzeri atıf: 20 puan

B-ÖĞRETİM TECRÜBESİ: Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders verme tecrübesi olmak. Yine son yedi yıl içerisinde ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda yazılmış en az iki yüksek lisans tezi veya bir doktora tezinin danışmanlığını yapmış olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir dilde yine ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders verme tecrübesi olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.

(***) i. A+, A veya A- kategorisinde1, en fazla 2 tanesi A- kategorisinden olmak üzere toplam en az 5 yayın yapmış olmak ve

ii. asgari akademik başarı puanı3 olarak en az 150 puan elde etmek.

1 A+ kategorisi tanımı: The Chartered Association of Business Schools (ABS) kriterlerine göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 4* sıralamalı dergiler.

A kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda 4 sıralamalı dergi; FT50 listesindeki dergilerden A+ kategorisine girmeyen dergiler.

A- kategorisi tanımı: SCOPUS sıralamasına göre “Management Science and Operations Research” dışındaki bir alanda %95 ve üstü sıralamada olan ve A+ kategorisine girmeyen bir dergide basılan ve üretim yönetimi ile ilgili bir konuda yapılan yayınlar.

B+ kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 3 sıralamalı dergiler.

B kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili genişletilmiş alanlarda§§ 3 ve üzeri sıralamalı dergiler.

§ Üretim Yönetimi ile ilgili alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Operations and Technology Management” “Operations Research and Management Science” ve “Management Information Systems” alanları olarak kabul edilmektedir.

§§ Üretim Yönetimi ile ilgili Genişletilmiş alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Public Sector”, “Marketing”, “Economics” ,”Regional Studies” ve “Sector” alanları olarak kabul edilmektedir.

NOT: Birden fazla kriteri sağlayan dergiler için en yüksek kategori geçerli olacaktır.

3 Dergi sıralamalarına göre akademik başarı puanları şu şekilde hesaplanmaktadır: Her A+ kategorisinde yayın 25 puan, Her A veya A- kategorisinde yayın 20 puan, Her B+ kategorisinde yayın 15 puan, Her B kategorisinde yayın 10 puan

949/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu