Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:

1. Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Lisans/Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya Karekodlu e-Devlet çıktısı,

4. Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri onaylı veya Karekodlu e-Devlet çıktısı ,

5. Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya Karekodlu e-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda),

6. ALES sonuç belgesi,

7. Yabancı dil belgesi (İlan edilen kadroya bağlı)

8. 1 adet fotoğraf,

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

10. Tecrübe durumunu gösterir (ilan edilen kadroya bağlı) onaylı belge SGK hizmet dökümü ile teyit edilmelidir.

B) AÇIKLAMALAR:

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1- Adayların yukarıda belirtilen belgelerle İlan edilen birime, şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.)

2. Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

5. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi:

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu