Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

A- Profesör kadroları için

Profesör kadroları daimi statüdür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.

https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren altı (5) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Unvanında “Öncelik Arz Eden Alanlar” olarak belirtilen kadrolara alınacak olan Profesörler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemize tahsis edilen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılan kontenjanlar kapsamında istihdam edilecektir.

B- Doçent kadroları için

Doçent kadroları daimi statüdedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.

https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Unvanında “Öncelik Arz Eden Alanlar” olarak belirtilen kadrolara alınacak olan Doçentler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemize tahsis edilen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılan kontenjanlar kapsamında istihdam edilecektir.

C- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.

https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Üniversitemizin ilgili Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Unvanında “Öncelik Arz Eden Alanlar” olarak belirtilen kadrolara alınacak olan Doktor Öğretim Üyeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemize tahsis edilen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılan kontenjanlar kapsamında istihdam edilecektir.

D- Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Görevlisi kadroları için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31’inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan (Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevliliği kadrosuna başvuru için alanında en az 80 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında: 03.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

Başvurularda İstenen Belgeler

Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe,

Özgeçmiş,

Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,

Lisans diploması ve transkript (aslı veya aslı gibidir onaylı),

Tezli Yüksek lisans diploması / doktora diploması ve transkript belgesi (aslı veya aslı gibidir onaylı),

Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi,

Halen öğrenci olanlardan öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora),

İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf),

ALES sonuç belgesi (internet çıktısı),

YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı),

Adli sicil kaydının olmadığına dair belge,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra https://www.medeniyet.edu.tr/ tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır.

Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

E- Öğretim Üyesi dışındaki Araştırma Görevlisi kadroları için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50’inci maddesinin (d) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Başvurularda İstenen Belgeler

Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe,

Özgeçmiş,

Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,

Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,

Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,

Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi,

Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora),

İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf),

ALES sonuç belgesi (internet çıktısı),

YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı),

Adli sicil kaydının olmadığına dair belge,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra https://www.medeniyet.edu.tr/ tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır.

Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadroları için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50’inci maddesinin (d) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Başvurularda İstenen Belgeler

Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe,

Özgeçmiş,

Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,

Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,

Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,

Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi,

Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora),

İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf),

ALES sonuç belgesi (internet çıktısı),

YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı),

Adli sicil kaydının olmadığına dair belge,

Nüfus cüzdan fotokopisi, Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır.

Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu