Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2021-3)

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

  • Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30’a kadar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Adayların çevrimiçi (online) başvuruyu tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formu çıktı alınıp imzalandıktan sonra, Profesör ve Doçent adayları 1 adet CD/DVD/USB, Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 adet CD/DVD/USB’yi aşağıdaki tabloda belirtilen birim adresine başvuru süresi içerisinde şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak olup, başvuru formunu teslim etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
  • Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıklandığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
  • Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar. Bu adayların tespiti halinde atamaları yapılmayacaktır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Yüklenecek Belgeler:

1- Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

2- Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Atanma Beyan Formu (Doldurulmuş, Puanlanmış olarak) (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

3- Yayın Dosyası (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden “Yayın Dosyası Tanzim Sıralaması”na göre düzenlenecektir) (RAR uzantılı dosya halinde en fazla 300 MB olacak şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir)

4- Yayın Listesi

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

6- Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

7- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

8- Nüfus Cüzdanı

9- Hizmet Belgesi (açıktan atanacak adaylar hariç) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü)

10- Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

11- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

12- Sağlık Raporu (açıktan atanacak adaylar için)

13- Mecburi Hizmet Yükümlülüğü beyan belgesi (yükümlülüğü bulunan adaylar için)

  • Adaylar Üniversitemizin https://ik.isparta.edu.tr çevrimiçi (online) başvuru sistemine ve CD/DVD/USB’ye yayın dosyasını yüklerken; yapmış olduğu makale ve akademik yayınların tam metinlerini yüklemeleri gerekmektedir.
  • Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıkladıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
  • Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • Başvuru sırasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.
  • %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu