Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile
birlikte:

  1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
    dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
  2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
  3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
    bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,

Bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı
bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : İşletme Fakültesi
BÖLÜM : İşletme Bölümü
AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1
ÖZEL KOŞULLAR: Finans alanında doktora diplomasına sahip olmak, varlık fiyatlandırılması, makro-finans, derivativler gibi konularda araştırmalar yapmış olmak, belirtilen ve benzeri finans konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verme altyapısına sahip olmak, araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 06800,
Bilkent ANKARA
4283/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu