Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlamaları halinde Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3- Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan Atanacaklar için)

Unvan Şartları

Araştırma Görevlisi

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (Adayların Azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir)

– 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile

– Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Öğretim Görevlisi

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.11.2018 tarihli yürütme kurulu kararında belirlediği uzmanlık alanları için) öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)

2- Başvuru Formu (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından sindirilebilir)

3- Özgeçmiş.

4- Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir.), (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)

7- Lisans/Lisansüstü transkript belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı.

8- 2 adet fotoğraf

9- Onaylı Öğrenci Belgesi veya e-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için)

10- ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)

11- Hizmet Belgesi (e-Devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

12- Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)

13- Adli Sicil Belgesi veya e-Devlet çıktısı.

14- Yabancı Dil Belgesi.

15- Tecrübe belgesi; Resmi kurumlarda geçen süreler için onaylı hizmet belgesi, özelde geçen süreler için iş yerinden alınacak yaptığı işi gösterir belge ve işyeri unvanını gösterir, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK sayfasından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığı altında “Barkodlu Belge Oluştur” sekmesinden alınmaktadır.) (Sadece istenen kadrolar için, tecrübe şartının lisans mezuniyeti sonrası olması gerekmektedir.)

16- İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge.

17- Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-Devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu