Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, başvurularını, 30 Aralık 2021-13 Ocak 2022 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_belge_form Web adresinden temin edilebilir.

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile akademik yayınlar hariç sadece yukarıda belirtilen diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31×24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/ fs/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Doçentlik unvanını Endodonti alanında almış olmak.

3. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olmak. Kök Hücre alanında çalışmalar yapmış olmak.

4. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı olmak. Temporomandibular Eklem Patolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

5. Endodonti uzmanı olmak.

6. Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak. Epidemiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

7. Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak. Ağız Sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

8. Restoratif Diş Tedavisi uzmanı olmak. Toplum Ağız Diş Sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

9. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçentlik unvanını Biyokimya alanında almış olmak.

10. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçentlik unvanını Farmasötik Kimya alanında almış olmak.

11. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçentlik unvanını Farmasötik Toksikoloji alanında almış olmak.

12. Doçentlik unvanını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak. Mikrobiyota alanında çalışmalar yapmış olmak.

13. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doktora derecesini Farmakognozi alanında almış olmak.

14. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doktora derecesini Farmakoloji alanında almış olmak.

15. Doçentlik unvanını Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji alanında almış olmak.

16. Doçentlik unvanını Klinik Psikoloji alanında almış olmak.

17. Yakınçağ Ortadoğusunun Siyasi Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

18. Doktora derecesini Bilgi ve Belge Yönetimi alanında almış olmak; elektronik belge ve veri yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

19. Lisans, yüksek lisans ve Doktora derecelerini İngiliz Dilbilim alanında almış olmak.

20. Ortaçağ Avrupa Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

21. Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Türk Halk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

22. Doçentlik unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak.

23. Doçentlik unvanını Kimya Eğitimi alanında almış olmak.

24. Doçentlik unvanını Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak.

25. Yaşam boyu öğrenme ve dijital teknolojiler kullanımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

26. Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak. Biyokimya alanında çalışmalar yapmış olmak.

27. Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak. Fizikokimya alanında çalışmalar yapmış olmak.

28. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Moleküler Biyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

29. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Uygulamalı Biyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

30. Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak. Anorganik Kimya alanında çalışmalar yapmış olmak.

31. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Hidrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

32. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Moleküler Biyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

33. Doktora derecesini Ekoloji alanında almış olmak. Vektör ekolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

34. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

35. Doktora derecesini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Onkolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

36. Sanatta Yeterliğini Grafik alanında almış olmak. Tipografi alanında çalışmalar yapmış olmak.

37. Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik / Doktora derecelerini iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında almış olmak, Tasarım Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

38. Doçentlik unvanını Halk Sağlığı Hemşireliği alanında almış olmak.

39. Doktora derecesini Hemşirelik Esasları alanında almış olmak.

40. Hukuk Fakültesinden mezun olmak. Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanına sahip olmamak.

41. Hukuk Fakültesinden mezun olmak. Hukuk Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanına sahip olmamak.

42. Hukuk Fakültesinden mezun olmak. Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanına sahip olmamak.

43. Hukuk Fakültesinden mezun olmak. Milletlerarası Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanına sahip olmamak.

44. Sağlık Yönetimi ve Sağlık Bilişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

45. Doçentlik unvanını Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında almış olmak.

46. Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Siber Güvenlik alanında çalışmalar yapmış olmak.

47. Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

48. Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak. Optik alanında çalışmalar yapmış olmak.

49. Doçentlik unvanını Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Jeokimya konusunda çalışmalar yapmış olmak.

50. Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Optimizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

51. Doçentlik unvanını Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Gıda Biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

52. Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Ayırma işlemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

53. Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Derin Öğrenme alanında çalışmalar yapmış olmak.

54. Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Derecesine sahip olmak, Optimizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

55. Doktora derecesini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak.

56. Makine Mühendisliği Alanında Doktora Derecesine sahip olmak, Temas Problemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

57. Doçentlik unvanını Ergoterapi alanında almış olmak.

58. Doktora derecesini Ergoterapi alanında almış olmak.

59. Doktora derecesini Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında almış olmak. Denge konusunda çalışmalar yapmış olmak.

60. Doçent unvanını Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veya Spor Bilimleri alanında almış olmak, Fiziksel aktivite yöntemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

61. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Doktora derecesini Adolesan Sağlığı alanında almış olmak.

62. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Kemik iliği nakil enfeksiyonları alanında çalışmalar yapmış olmak.

63. Halk Sağlığı Uzmanı olmak, Toplum ruh sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

64. Tıp Doktoru olmak. Histoloji ve Embriyoloji uzmanlık derecelerine sahip olmak. Hücresel toksisite alanında çalışmalar yapmış olmak.

65. Nefroloji yan dal ihtisası yapmış olmak.

66. Jinekolojik Onkoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

67. Non-vasküler girişimsel radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

68. Dermatopatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

69. Sağlıkta kalite uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

70. Göğüs Cerrahisi Uzmanı olmak.

71. COVID-19 alanında çalışmalar yapmış olmak.

72. Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

73. Plastik Cerrahi Uzmanı olmak.

74. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak, Nanobiyoteknoloji ve Nanobiyosensörler konularında çalışmalar yapmış olmak.

75. Doçentlik unvanını Biyoistatistik alanında almış olmak, Halk Sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

76. Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak ve Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi Madde 7a’da belirtilen merkez sorumlusu tabip özelliklerine sahip olmak.

77. Doçentlik unvanını İmmünoloji alanında almış olmak ve tümör mikroçevresi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

78. Doçentlik unvanını Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.

79. Doçentlik unvanını Odyoloji alanında almış olmak.

İlan olunur. 12976/1-1

FAKÜLTE/ ENSTİTÜ

ANABİLİM/ ANASANAT DALLARI

KADRO SAYISI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Y apılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih, 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro Birimi, Anabilim Dalı, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8. ALES Belgesi,

9. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi,

11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

İLK BAŞVURU TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV GİRİŞ TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden ilişiği bulunmamak.

3-internet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır ve sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir)

4-Onaylı istenen belgelerin, e-Devlet üzerinden karekodlu alınması veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

6-istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7-idarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

8- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

9-Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

Duyurulur.

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Y apılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 18.05.2021 tarih, 31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1.Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro Birimi, Anabilim Dalı, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)

2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3.Özgeçmiş,

4.Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5.Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7.Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8.ALES Belgesi,

9.1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10.Yabancı Dil Belgesi,

11.Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12.Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.12.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.01.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 18.01.2022

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 21.01.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.01.2022

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden ilişiği bulunmamak.

3-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır ve sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir)

4-Onaylı istenen belgelerin, e-Devlet üzerinden karekodlu alınması veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

6-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

8- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

9-Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, web sayfalarında açıklanacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu