Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15.maddesi uyarınca öncelikli alanlar kapsamında “araştırma görevlisi” alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 22.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2022
Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 12.01.2022
Giriş Sınav Tarihi : 17.01.2022
Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 21.01.2022
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır.
Başvuruda İstenen Belgeler : İstenen belgelere https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri__ogretim_elemani_(ogretim_gorevlisi_-_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html web adresinden “Güncel Duyurular” ulaşılabilinir.

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler muafiyet durumunu belgelendirmeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- Devlet yükseköğretim kurumlannın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2 – Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

C-) İLK BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma (Lisans, Lisansüstü) Fotokopisi, Transkript Belgesi Fotokopisi.

3- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi

4-Askerlik durumunu gösterir belge

D-) DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- İlanda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

5- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

6- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

7- Atanmaya hak kazananların personel daire başkanlığının internet sayfasında belirtilen atanmaya esas başvuru evraklarını Resmi Kurumlarca veya Noter onaylı ” Aslı Gibidir ” yaptırmaları gerekmektedir.

E-) ÖNEMLİ NOT

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

2- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12594/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu