Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. ALES’in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

KADRO ŞARTLARI:

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şartı aranır.

3. Adayların ilgili kadro derecesine atanabilmek için gerekli hizmet süresi şartlarını sağlaması gerekir.

4. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi, öğretim görevlileri 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

5. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

6. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Web sitesinden alınacaktır.)

2. Özgeçmiş,

3. İki adet vesikalık fotoğraf.

4. Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript Fotokopisi,

5. Yüksek Lisans / Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,

6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

7. ALES Sonuç Belgesi,

8. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

9. Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge,

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir),

11. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

12. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (e-Devlet üzerinden alınacak),

ÖNEMLİ NOTLAR:

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Personel Daire Başkanlığı’na ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.afsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERİ:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3

AFYONKARAHİSAR

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 21.12,2021
Son Başvuru Tarihi : 04.01.2022
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 14.01.2022
Sınav Giriş Tarihi : 24.01.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.01.2022

12608/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu