Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

BAŞVURULAR;

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıklarına yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ”Akademik Görev için Müracaat Formu”http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlaradresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ve Fen – Edebiyat Fakültesi’nde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille ÖğretimYapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aranan Nitelikler:

(a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak.

(b) Lisansüstü eğitimlerinden en az birini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verilen bir programda tamamlamış olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Seçim Hukuku ve Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

(c) Lisansüstü eğitimlerinden birini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verilen bir programda tamamlamış olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Blokzincir, Yapay Zeka ve Diğer Gelişen Teknolojilerin Regülasyonu alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

(d) Lisansüstü eğitimlerinden en az birini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verilen bir programda tamamlamış olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Tüketici Uyuşmazlıkları alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

(e) Lisansüstü eğitimlerinden birini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verilen bir programda tamamlamış olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Satım Sözleşmesi, İsimsiz Sözleşmeler ve Sermaye Piyasası Sözleşmeleri alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

(f) Lisansüstü eğitimlerinden en az birini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verilen bir programda tamamlamış olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Türkiye ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

(g) Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Modern Türk edebiyatı, edebiyat kuramları, edebiyat eleştirisi ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında çalışmaları olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu