Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarım, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarım, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları veya Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Aranan Nitelikler:

(a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak.

(b) Bilgisayar ve iletişim ağları ile moleküler iletişim alanında çalışmaları olmak.

(c) Isı Transferi, Mikro-Nano Boyutta Isı Transferi konularında çalışmaları olmak.

(ç) MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri, Analog Tasarım ve Ataletsel algılayıcı aygıtları ve okuma devreleri konularında çalışmaları olmak.

(d) Ulaşım planlaması, dirençli ulaşım sistemlerinin planlaması ve disiplinlerarası veribilimi konularında çalışmaları olmak.

(e) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında lisansüstü diploması olmak, kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

(f)Yazılı ve sözlü çeviri teknolojileri, makine çevirisi ve çeviri eğitimi konularında çalışmaları olmak.

(g) Hesaplamalı organik kimya ve biyokimya konularında çalışmaları olmak.

(h) Modüler eğriler, modüler yöntem, cebirsel eğriler ve ilişkili Abelyan varyeteler konularında çalışmaları olmak.

(ı) Geometrik topoloji, simplektik ve kontak geometri, Lefschetz liflenmeleri konularında çalışmaları olmak.

(i) Çok boyutlu olasılık teorisi, asimptotik dağılım teorisi, kombinatorik olasılık alanlarında çalışmaları olmak.

(j) Hukuk Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Değer Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi ve Yeni ve Yakınçağ Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.

(k) Deneysel yüksek enerji ve parçacık fiziği, hızlandırıcı ve dedektör fiziği alanında çalışmaları olmak ve CMS deneyinde çalışmış olmak.

(l) Genel fizik, Matematiksel fizik, Yüksek enerji ve parçacık fiziği, Astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmaları olmak.

(m) Bilgisayar ve mobil destekli yabancı dil eğitimi, yabancı dil öğretmenlerinin dijital yetkinlik gelişimi, yabancı dil öğretimi materyal geliştirme, çevrimiçi ve harmanlanmış öğretim alanlarında çalışmaları olmak.

(n) Matematik eğitiminde etkinlik uygulama kaliteleri, üst bilişsel beceriler ve öz düzenleme becerileri alanlarında çalışmaları olmak.

(o) Matematik eğitiminde geniş ölçekli testlerde matematik becerileri ile ilişkili faktörler ve test uyarlama konularında çalışmaları olmak.

(ö) Fizik eğitiminde hesaplamalı modelleme ve iklim değişikliği risk algısı konularında çalışmaları olmak.

(p) Eğitim teknolojisi, öğretim tasarımı, materyal geliştirme ve bilişim teknolojileri alanında öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak. En az ikisi tek/ilk yazar olarak SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış en az dört başlıca çalışması olmak

(r) Sağlık ekonomisi ve yoksulluk ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak.

(s)İktisat teorisi, davranışsal iktisat ve sanayi iktisadı alanlarında çalışmaları olmak.

(ş)Politik iktisat, iktisadi eşitsizlikler ve makro iktisat alanlarında çalışmaları olmak.

(t) Finansal risk yönetimi, finansal tahmin ve modelleme, finansal piyasalar ve kurumlar alanlarında çalışmaları olmak.

(u) Biyomedikal Mühendisliği alanı altında biyomalzeme, nanoteknoloji ve nörobilim konularında çalışmaları olmak.

(ü) Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler, Nanoteknoloji Fotonik konularında çalışmaları olmak.

(v) Mikrokirleticilerin biyolojik arıtımı konusunda çalışmaları olmak.

10321/1-1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu