Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 13.07.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

a) Öğretim Üyeleri İçin:
Aranılan Belgeler:

  1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
  2. Doktora belgesi
  3. Doçentlik belgesi
  4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
  5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
  6. Resimli öz geçmiş
  7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Aranılan Nitelikler:

  1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
  2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu