Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1) Başvuru Dosyası

– Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan başvuru formu)

(NOT: Başvuru dilekçesinde bulunan başlıca araştırma eseri alanına mevzuat gereği sadece 1 (bir) adet eser yazılacaktır)

– Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı)

– 2 (iki) adet fotoğraf

– Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi

– Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

– Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu

2) Fiziksel Olarak Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası

– Başvuru dosyası haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, başlıca araştırma eseri

– Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar

(Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)

3) Elektronik Ortamda Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası

– Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet Taşınabilir Belleği,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1) Başvuru Dosyası

– Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan başvuru formu)

– Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı)

– 2 (iki) adet fotoğraf

– Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi

– Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti

– Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

– Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu

2) Fiziksel Olarak Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası

– Başvuru dosyası haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti

– Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar

(Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)

3) Elektronik Ortamda Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası

– Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet Taşınabilir Belleği,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1) Başvuru Dosyası

– Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan başvuru formu)

– Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı)

– 2 (iki) adet fotoğraf

– Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi

– Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin onaylı sureti

– Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

– Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu

2) Fiziksel Olarak Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası

– Başvuru dosyası haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti

– Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar

(Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)

3) Elektronik Ortamda Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası

– Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri

Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet

Taşınabilir Belleği,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu