Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

-Genel Şartlar-

1) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

3) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden, alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünden veya mezun olanların, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden)

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

9) Tecrübe belgesi

-Açıklamalar-

1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularının Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

3) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

4) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizinwww.agu.edu.tradresinden ulaşılabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu