Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

– Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

– Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

– Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı (23.09.2021) tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari bilimler ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Dekanlıkları.

Doçent kadrosuna1 başvuracaklar için:

– Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

– Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

– Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.

– Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:

– Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

– Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

– Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.

– Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.

* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad. No: 106 34820 – Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 35 66 – 0 216 333 35 68 – 0 216 333 35 69

Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 94 34820 – Beykoz/

İSTANBUL Tel: 0 216 333 31 04 – 0 216 333 31 08

Fen Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 94 34820 – Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 33 07 – 0 216 333 33 06

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108 34820 – Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 32 04 – 0 216 333 32 00

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108 34820 – Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 33 55 – 0 216 333 33 57

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu