Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda UygulanacakMerkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

– Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

– Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, “ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun” Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Üniversitemiz Senato Kararı gereği; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endüstri İlişkileri Koordinatörlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Kalite Yönetim Biriminde görev yapmak üzere başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından İngilizce dil belgesi sunmaları halinde en az 75, Almanca dil belgesi sunmaları halinde en az 65 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapacak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2-Özgeçmiş

3-Nüfiıs Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü için en az 85 puan, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endüstri İlişkilerine bağlı

Kariyer Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Kalite Yönetim Birimi için ingilizce dil belgesi en az 75 puan, almanca dil belgesi ise 65 puan)

7-Ales Belgesi (en az 70)

8-2 adet fotoğraf

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)

-Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

– Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

– Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

– Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kalite Yönetim Birimi:

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0 216 333 30 74 – 0 216 333 30 20

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü:

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0 216 333 30 52 – 0 216 333 30 53

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0 216 333 35 01 – 0 216 333 35 06

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi:

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0 216 333 30 78 – 0 216 333 30 79

Endüstri İlişkileri Koordinatörlüğü

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0 216 333 30 63 – 0 216 333 30 64

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0 216 333 35 37 – 0 216 333 35 36

Hukuk Müşavirliği

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0 216 333 30 65 – 0 216 333 30 66

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu