Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı – Güncellendi

ASIL İLAN

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi : 13.04.2022
Son Başvuru Tarihi : 27.04.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.04.2022
Sınava Giriş Tarihi : 09.05.2022
Sonuçların Açıklama : 11.05.2022

 • Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten
  en az 70 puan almış olmak gerekir.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
  hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
  Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
  Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
  edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
  muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, “ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun” Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Öğrenim Belgeleri ve transkript
5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış
denklik belgeleri
6- Yabancı Dil Belgesi (en az 50 puan)
7- ALES Belgesi (en az 70 puan)
8- 2 adet fotoğraf
9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine
getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)

 • Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması
  gerekmektedir.
 • Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda
  belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri
  gerekmektedir.
 • Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan
  ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:
Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No: 106, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: [email protected], Tel.: 0216 333 35 01 – 0216 333 35 11
4243/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu