Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar ise 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik/Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/ pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarını taşımayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Kadrolara başvuracak adayların Yönetmelik’teki genel ve özel koşullar ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlamaları gerekmektedir.

KADROLARA BAŞVURULAR

Adayların, 28.12.2021-11.01.2022 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

Adaylar dilekçeleri ekine;

– Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript,

– Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi (Muaf olanlar için Bkz. MUAFİYET)

– Yabancı Dil Puanını gösterir belge,

– Başvuru yapacakları kadro için ilan özel şartında belirtilen tecrübe ve eğitimlere ilişkin belgeler.

– Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf

– Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

(Söz konusu belgelerin fotokopileri ya da çıktıları yeterlidir.)

Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Sonuç Duyuru Tarihi: 13.01.2022 tarihinde ilana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi : 17.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.01.2022

Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacaktır. Giriş Sınavı sonuçları İlana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır

3- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacaktır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

6- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 nci maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

MUAFİYET: Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu