Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 50/d maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre (Öncelikli Alan) araştırma görevlisi alınacaktır. Kadrolara başvuracak adayların Yönetmelik’teki genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

Adaylar dilekçeleri ekine;

-Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript,

-Yüksek lisans veya doktora yapıyor olduğuna ilişkin belge,

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi

-Yabancı Dil Puanını gösterir belge,

-Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf

(Söz konusu belgelerin fotokopileri ya da çıktıları yeterlidir.)

Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.

KADROLARA BAŞVURULAR

Adayların, 06.12.2021-20.12.2021 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme : 23.12.2021 tarihinde ilana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi : 27.12.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.12.2021

Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacak olup, Sınav sonuçları ilana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları, yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacaktır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6- İlan edilen öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların sınav, atama ve lisansüstü eğitimleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 15. maddesi ile “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul Esaslar” uyarınca yapılacaktır. Ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

7- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016 – 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrosu ile ilişikleri kesilenler başvuru yapamaz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu