Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişlerini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

 • Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca
  eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)
  çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
 • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile
  yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Adaylar, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu
  formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
  Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu