Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi başvurulan aşağıdaki tabloda kadro birimi belirtilen ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne www.tarsus.edu.tradresinden erişilebilir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle en az 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

Yurtdışından alınmış unvan ve diplomaların onaylı suretleri ile Üniversitelerarası Kuruldan denklik belgelerinin alınmış olması gerekir.

2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlili k tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru formu, özgeçmiş, genel puanlama tablosu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devlet üzerinden alınacak olan adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için/askerlik hizmetini yapmış olanlar için askerlik terhis belgesi), yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri (e-devlet kapısı üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

Adaylar hazırlayacakları fiziksel ve dijital dosyalarını; başvuru formu, özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ndeki puan tablosunun doldurulmuş hali, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan doktor öğretim üyesi kadrosu için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak teslim eder. (Dijital dosyalarda Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve ilan metninin yer alması gerekmektedir.)

NOT: (*) Bu ilandaki öncelikli alan kadrolarına atamalar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için öğretim üyesi istihdamı kapsamında tahsis edilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu