Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca elektronik ortamda istenilen sadece basılı dosyayı ilanımızın süresi içinde şahsen veya posta ile ilgili birirme dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

A- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (On beş) inci günü saat 23:59’da biter. Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Üyesi Personel Alımı İlanı için müracaat işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.

4- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye, basılı dosya dizi pusulasına ve öğretim üyesi adayı özgeçmiş formu’na http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

B-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

1- Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.)

2- Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir.

3- Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

4- Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarım içeren liste

6- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

8- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren başlar. Başvurular aşağıda sınav takviminde belirtilen son başvuru tarihinde 23:59’da biter. Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Elemanı Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.

B-SINAV TAKVİMİ:

İlan İlk Başvuru Tarihi : 23.08.2021

Son Başvuru Tarihi : 06.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.09.2021

Sınav Giriş Tarihi : 10.09.2021

Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi : 13.09.2021

C- BAŞVURU SONUÇLARI VE ATAMA:

1- Adaylar başvuru sonuçlarını (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) başvuru yapılan https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Asil olarak atamaya kazanan adaylar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde https://persdb.sdu.edu.tr adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Dokümanlar Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK(Öğretim Elemanı)) Öğretim Elemanı Atama Başvuru Formu (Dilekçe) doldurularak ve imzalanarak atamaya hak kazandığı birime başvuru yapacaktır. Çevrimiçi (online) başvuru sırasında yüklenilen evrakın onaylı suretleri başvuru dilekçesi ekine eklenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek aday için atama işlemleri başlatılacaktır.

3- Adayın online başvuru sırasında sistemden kaynaklanan aksaklık olması halinde, fiziksel evrak temini istenilebilecektir.

Ç- ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurular https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3- idarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

4- Çevrimiçi başvuru sırasında adayın tüm bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde ilgili tüm Kurumlardan alınacak olup normal şartlarda sisteme bu belgelerin ayrıca yüklenmesine gerek yoktur. Ancak aşağıda Adayların Sisteme Yükleyeceği Belgeler bölümünde belirtilen durumlarda e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu belgeler sisteme yükleme/başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilecektir.

5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

D-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

1- Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)

2- Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir. (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)

3- Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti ekleyecektir (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). (Aday atamaya hak kazandığı takdirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)

4- Lisans Transkripti bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, lisans transkripti bilgilerinin eksik veya yanlış olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin(onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) belgeye ekleyecektir. (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde müracaat dilekçesine ekleyecektir.)

5- ALES bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, ALES bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir. ALES Belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)

6- Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri ekleyecektir. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir)

7- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)

8- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir).

9- ilan şartında tecrübe ispatı istenildiği takdirde Özel Sektörde Çalışmış/Çalışıyor Olanlar için Sigortalı Hizmet Cetveli (e-Devlet Kapısından alınan Sigortalı Hizmet Cetveli Dökümü) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışmış/Çalışıyor Olanlar için Onaylı Hizmet Belgesi/Görev Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu