Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;

Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),

Özgeçmiş,

Kimlik fotokopisi,

Adli Sicil Kaydı,

Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,

Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. ) onaylı sureti,

Yabancı dil belgesi,

Yayın listesi,

2 (iki) adet fotoğraf,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

Doçentlik Belgesi,

Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

Doçentlik belgesi,

Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Açıklamalar

1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

4. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. ilana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu