Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı – Güncellendi

ASIL İLAN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda istenen Belgeler

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2- Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,

3- ilan Özel Şartına Göre Onaylı Mezuniyet Belgeleri veya Öğrenci Belgesi,

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5- ALES Sonuç Belgesi,

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YÖKDiL veya dengi),

7- ilan Özel Şartına İlişkin Tecrübe Belgesi

* istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek koşuluyla fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü örneği ya da e-Devletten alınan karekodlu örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri:

Öğretim elemanı adaylarının ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Not: Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu