Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi : 31/01/2022

Son Başvuru Tarihi : 14/02/2022

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 15/02/2022

Sınav Tarihi : 17/02/2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 21/02/2022

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.

idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu