Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVZMİ

ilan Tarihi : 14/01/2022

Son Başvuru Tarihi : 28/01/2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının ilan Tarihi : 01/02/2022

Giriş Sınavı Tarihi : 04/02/2022

Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 08/02/2022

A. GENEL ŞARTLAR

1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B. ÖZEL ŞART

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

C. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Yüksekokul/Program, adres, telefon no, e-mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).

2- Özgeçmiş (YÖK formatında).

3- Lisans ve lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).

4- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla not döküm belgesi).

5- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).

9- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).

10- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Başvuru Adresi:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ

Tel: (0 352) 324 00 00 – Faks: (0 352) 324 00 04

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

418/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu