Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlani

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz akademik kadrolarına tüm başvurular https ://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar web adresi üzerinden “Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu” doğrultusunda hazırlanarak elektronik olarak alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6) (*)Adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

7) Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu veya sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlarweb adresi üzerinden elektronikolarak yüklenmesi gerekmektedir. Müracaat edecek adaylar Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzuna sisteme giriş yaptıkları takdirde erişebileceklerdir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR VE DOÇENT KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;

1-ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ (http://www.personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresindeki Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Elektronik Başvuruyu tamamlayan adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.

2-ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

3-DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ (İlan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyet şartı isteniyor ise bu belgeler yüklenecektir. Mezuniyet şartı aranmayanlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. (e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belgeler geçerlidir.)

4-FOTOĞRAF (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

5-NÜFUS CÜZDAN SURETİ

6-DOÇENTLİK BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)

7-HİZMET BELGESİ ( Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi ) bu belgeyi yükleyeceklerdir.Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur.e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

8-BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI (Kılavuzda Belirtildiği Şekilde Ekleyiniz)

9- a) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ BAŞVURU FORMU [Bu formun doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için) ]

b) Profesörlük takdim çalışması (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

10- a) DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ [Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Doçent kadrosuna müracaat eden ve sözlü sınava girecek adaylar için) ]

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik ünvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi )

b) YABANCI DİL BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)

11- DENEME DERSİ DİLEKÇESİ (*Genel Açıklamalar 6. madde kapsamında başvuracak adaylar için) (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;

1-BAŞVURU DİLEKÇESİ (http://www.personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresindeki Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının müracaat süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlığına iletilmesi gerekmektedir. Elektronik Başvuruyu tamamlayan adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.

2-ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

3-DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ

4-FOTOĞRAF (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

5-NÜFUS CÜZDAN SURETİ

6-HİZMET BELGESİ ( Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi ) bu belgeyi yükleyeceklerdir.Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur.e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

7-BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI (Kılavuzda Belirtildiği Şekilde Ekleyiniz)

8-MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (Bu formun doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

9-YABANCI DİL BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)

10-DENEME DERSİ DİLEKÇESİ (*Genel Açıklamalar 6. madde kapsamında başvuracak adaylar için) (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu