Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

 

 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

SINAV TAKVİMİ

 

İlk Başvuru Tarihi : 23.12.2021

 

Son Başvuru Tarihi : 06.01.2022

 

Ön Değerlendirme Tarihi : 07.01.2022

 

 

Sınav Tarihi : 10.01.2022

 

Sınav Sonuç Tarihi : 11.01.2022

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)

 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

 

Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

 

ALES Belgesi

 

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

 

Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)

 

2 adet vesikalık fotoğraf

 

 

Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

 

Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

 

Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

 

Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)

 

Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

 

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

 

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 

Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine ve programlarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 23.12.2021

 

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 06.01.2022

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Profesör İçin:

 

Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)

 

YÖK Formatında Özgeçmiş

 

Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

 

Fotoğraf (5 Adet)

 

Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],

 

Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),

 

İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu