Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (ilkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracaatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe,

2- İki adet vesikalık fotoğraf,

3- Özgeçmiş örneği,

4- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)

5- Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)

6- Mezuniyet Belgeleri,(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik)(Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

7- Nüfus cüzdanı örneği,

8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,

9- Askerlik durum belgesi,

10- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi, (Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)

11- Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet) (Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet) (Yayın dosyalarının içerisinde yayınların yanı sıra özgeçmiş, Form 1, yayın listesi ve mezuniyet belgelerinin eklenmesi gerekmektedir.)

Not: Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinden alınabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu