Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Doçent, 2 (iki) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek) olmak üzere 6 (altı) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)

2- Özgeçmişi (YÖK formatında)

3- İlanda yer alan kadro durumuna göre eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans/ Lisansüstü mezuniyeti, Doktora/Doçentlik belgelerinin aslı veya onaylı sureti)

4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi

5- Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı örneği

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8- Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 85 puan)

9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) Linkinden elde edilen imzalı hali

10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi İlan Takvimi:

Resmi Gazetede Yayım : 03.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 20.12.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.12.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 28.12.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.12.2021

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

1- Başvuru dilekçesi (açık iletişim adresleri yazılı ıslak imzalı)

2- Özgeçmişi

3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

6- Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belgeler

7- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti

8- Lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge

9- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)

10- İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

12- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Dosya halinde elden veya posta ile teslim edilmesi gerekir, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: E-posta: [email protected] Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

11687/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu