Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Profesör, 3 (üç) adet Doçent, 3 (üç) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 5 (beş) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://www.personel.gidatarim.edu.tr/form)

2- Özgeçmişi (YÖK formatında)

3- İlanda yer alan kadro durumuna göre eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Doktora/Doçentlik/Profesörlük belgelerinin aslı veya onaylı sureti)

4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi

5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8- Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 85 puan)

9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) Linkinden elde edilen imzalı hali

10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından Profesör dosyası için 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

*Araştırma Görevlisi Alımı Sürecini Gösteren Takvim ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihine göre üniversitemiz web sitesinde (www.gidatarim.edu.tr) bu ilanın altında ilan edilecektir.

Araştırma Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

1- Başvuru dilekçesi (açık iletişim adresleri yazılı ıslak imzalı) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)

2- Özgeçmişi

3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

6- Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge

7- Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge

8- Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösterir öğrenci belgesi (ilgili Enstitü veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

9- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti

10- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)

11- İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)

12- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

13- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: E-Posta: [email protected] Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

1063/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu