Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 2547 sayılı Kanun’un 24/d maddesi uyarınca, adaylar doçentlik sözlü sınavı için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinden gerekli belgelere ulaşabileceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için;

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

Tüm Adayların Ayrıca Rektörlük birimine sunacağı dosya için;

1- http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formu (2 Adet)

2- Özgeçmiş (1 Adet)

3- Vesikalık fotoğraf (2 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)

5- Yabancı dil belgesi (1 Adet)

6- Diploma fotokopileri ve doçentlik belgesi (1 Adet) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent adayları için)

7- Doçent adayları için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinde yer alan “Doçentlik Sözlü Sınava Girme” dilekçe örneği (1 Adet)

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

AÇIKLAMALAR

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

2- Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15. (on beşinci) günü mesai bitimidir. ilana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvuran adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz “Akademik Personel Atama Yönergesi”nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5- Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7- Üniversitemiz Senatosunun 30.11.2021 tarihli ve 2021/12 nolu toplantısında alınan karar.

Not:

– Başvuru tarihlerinin 15. (on beşinci) günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

– 2547 sayılı Kanunun Ek. 38 maddesi uyarınca belirtilen,%20 kotası ile başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Adresi:

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No: 515 A İzmit/KOCAELİ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu