Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

GEREKLİ BELGELER

1-Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe
2-YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi
3-Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek
6-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
8-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
9-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
10-Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

SON BAŞVURU TARİHİ: Resmî Gazete’de Yayımlandığı Tarihten İtibaren 15 Gündür.
BAŞVURU ADRESİ: Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr
3388/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu