Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

1- Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

3- Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

4- Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10606/10614 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

6- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.

7- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

8- Profesörler Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.

9- İlanın açıklama kısmında istenilen mezuniyet alanlarına eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen diğer bölüm ve programlardan da başvuru yapılabilir.

-Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

-İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan edilmektedir.

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayınlarını kapsayan takım dosya (1 Fiziksel+ 6 Flash Bellek) ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

-ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan doçentlik sözlü sınavından başarılı olmak (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayınlarını kapsayan takım dosya (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve Hizmet Belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

-Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayınlarını kapsayan takım dosya (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla takım dosyalarını (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

-2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu