Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

1- Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)
3- Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi
(https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde
yer almaktadır.
4- İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-
10614/10615 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
5- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular, atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
6- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
7- Profesörler; Doçent kadrosuna müracaat edemezler.

 • Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.
 • Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik
  Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları
  puanlama tablosunu eklemeleri gerekmektedir.
 • İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan
  edilmektedir.

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik
veya ilan iptali yapılabilir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

 • 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 • Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca
  onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik
  durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu
  Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası
  haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını
  kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim
  etmeleri gerekmektedir.
 • Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK
  tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü
  sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu