Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun’un ve 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince araştırma görevlisi alınacaktır.

A) MÜRACAAT TAKVİMİ

Müracaat Tarihi : 17/12/2021
Son Müracaat Tarihi : 31/12/2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)

B) SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 10/01/2022
Giriş Sınavı (Sözlü) Tarihi : 17/01/2022
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi : 21/01/2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

*: ALES Puan Türü Sayısal (SAY) Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ) olarak belirtilmiştir.
**: Bu kadrolara müracaat edenler hakkında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi hükümleri ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’ın hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca tezli yüksek lisans öğrencilerinin Araştırma Görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

D) MÜRACAAT EDİLECEK BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

Araştırma Görevlisi adaylarının ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

E) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

3- Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak ve sınavın yapıldığın yılın ocak ayının 1. (birinci) günü otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

4- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

5- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Müracaat Formu’1

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezuniyet Belgesi

4- Lisans Transkripti

5- Lisansüstü Öğrenci Belgesi

6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT: Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR

1- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.

2- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu Lisansüstü eğitim belgelerinde lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekir.

4- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

H) MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Elemanı ile İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.

12507/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu